دوره و شماره: دوره 1396، شماره 31، زمستان 1396 
2. انتخاب تأمین‌کننده بر اساس دیدگاه‌های خوشبینانه و بدبینانه

صفحه 11-20

حسین عزیزی؛ علیرضا امیرتیموری؛ رضا فرضی‌پور صائن


3. تاثیر سرمایه اجتماعی بر انتخاب نام تجاری مصرف‌کنندگان

صفحه 21-31

مهرداد گودرزوند چگینی؛ سید حامد‌ هاشمی؛ مینو یوسفی


6. بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار و حکمرانی مطلوب

صفحه 51-57

مهدی علی پور؛ پیمان قاسمی؛ فرشید عبدی