تماس با ما

آدرس وب سایت:www.jdem.ir

آدرس پست الکترونیکی : qjmd@qiau.ac.ir

شاپا:  8558-2008

آدرس پستی: قزوین- خیابان شهید بابایی- بلوار نخبگان- بلوار پژوهشگران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین- ساختمان مدیریت و حسابداری- طبقه چهارم-اتاق 404 کدپستی: 1416-34185

تلفکس: 33682983-028   شماره تماس: داخلی 4213-33665275-028

کارشناس فصلنامه سرکار خانم نجفی


CAPTCHA Image