اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2600
تعداد پذیرش 201
تعداد پذیرش بدون داوری 105
تعداد عدم پذیرش 832
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 651

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 52
تعداد مشاهده مقاله 60585
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 25281
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 165 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 469 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 110 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 387 روز
درصد پذیرش 8 %