اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2693
تعداد پذیرش 253
تعداد پذیرش بدون داوری 106
تعداد عدم پذیرش 894
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 705

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 77
تعداد مشاهده مقاله 69426
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 35542
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 164 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 423 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 106 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 401 روز
درصد پذیرش 9 %