کلیدواژه‌ها = بهره وری
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندسازی نیروی انسانی در راستای بهره وری با استفاده از روش دیمتل

دوره 1398، ویژه‌نامه، زمستان 1398، صفحه 515-523

بهادر چنگیزی؛ مژگان امیریان زاده؛ مسلم صالحی؛ رضا زارعی


3. شناسایی موانع بهره وری سازمان های دولتی ایران

دوره 1395، ویژه نامه، زمستان 1395، صفحه 1-10

اسداله کریمی شهابی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ سیدمهدی الوانی؛ محمود مدیری