آمار

http://www.jdem.ir/journal/metrics

تعداد دوره 14
تعداد شماره‌ها 54
تعداد مقالات 569
تعداد نویسندگان 1,233
تعداد مشاهده مقاله 1,064,375
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1,066,870
نسبت مشاهده بر مقاله 1870.61
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1874.99
تعداد مقالات ارسال شده 2,733
تعداد مقالات رد شده 904
درصد عدم پذیرش 33
تعداد مقالات پذیرفته شده 262
درصد پذیرش 10
زمان پذیرش (روز) 412
تعداد پایگاه های نمایه شده 4
تعداد داوران 368

 

هزینه داوری و انتشار مقاله

بر اساس بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از مقالات ارسالی در صورت حائز شرایط بودن، جهت ارسال به داوری مبلغ 150000 هزار تومان و در صورت پذیرش نهایی مقاله مبلغ 350000 هزار تومان هزینه دریافت می‌گردد.

شماره جاری: دوره 1401، شماره 48، خرداد 1401 

طراحی الگوی مربیگری تعاملی در سازمان های دولتی ایران

صفحه 1-12

ابریشم رشیدزاده دوان؛ محمد عطایی؛ مهدی الوانی؛ ناصر حمیدی


شبیه‌سازی پویایی درآمدهای شهری با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها

صفحه 13-24

سید مازیار علوی؛ مرتضی موسی خانی؛ غلامحسین حسینی نیا؛ سید حسین حسینی


آسیب‌شناسی شکاف اجرای خط‌مشی برنامه جامع اصلاح نظام اداری

صفحه 25-34

عباس کسب دوست؛ کرم اله دانشفرد؛ غلامرضا معمارزاده طهران


طراحی مدل مدیریت استعداد در بخش عمومی

صفحه 35-49

آذر اسلامی؛ ناصر پورصادق؛ مسعود حقیقی


ارائه مدلی از مؤثرترین عوامل پیش برنده بلاک چین در توسعه کسب و کار

صفحه 51-60

امیر زندی؛ مهدی مران جوری؛ مقصود امیری؛ یوسف تقی پوریان


طراحی مدل تولید پایدار در صنعت خودرو در شرایط تحریم و با رویکرد کلاس جهانی

صفحه 87-103

زهرا پوروزیری؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی؛ محمود مدیری؛ حسن فارسیجانی


طراحی مدل سیاست های مالیاتی مشوق کارآفرینی مولد در ایران

صفحه 127-136

مطهره حسن پور امیری؛ علی داوری؛ امیر محمدزاده؛ علی رضا امین خاکی